cięcie laserem

Czym poprzeczne i wzdłużne cięcie blach różni się od laserowego?

Przygotowanie materiału do dalszej obróbki wiąże się z koniecznością nadania mu odpowiednich wymiarów. W przypadku wyrobów hutniczych rodzaj stosowanej technologii jest w największym stopniu uzależniony od właściwości konkretnego produktu, a więc jego geometrii przesądzającej o potrzebnej długości cięcia, jego głębokości wynikającej z grubości, wymogów co do szerokości powstającej szczeliny, a także poziomu wykończenia jej powierzchni…